» Sbírka odkazů Járy Cimrmana v rámci Oslav Prahy «

Veřejná sbírka vynálezů a objevů inspirovaných osobností Járy Cimrmana

Autor: Robert Kozler
Spolupráce: David Smoljak
Za laskavého svolení Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka

Čeští snílci, badatelé a vizionáři, posílejte své vynálezy na www.sbirkajara.cz.

Patříte k experimentátorům a kutilům se smyslem pro humor a citem pro humanismus? K lidem, kteří se ve svém životě pokusili vytvořit něco krásného, ulehčit vynálezem život svým blízkým nebo někoho rozesmát či zahřát u srdce?

Pak je tento kreativní projekt určen právě Vám.

Neváhejte a vložte fotografii svého vynálezu na naši webovou stránku. A pokud svůj vynález teprve nosíte v hlavě, pusťte se rychle do díla. Vždyť kdo jiný než Oslavy Prahy Vám dá šanci dostat se se svým vynálezem nikoli na výstavku okresního formátu, ale rovnou do vznešených prostor Národního muzea?

Přidávat ovšem můžete i věci, které nejsou tak docela vynálezy, ale jsou cimrmanovským způsobem kuriózní nebo je s nimi spojen zajímavý příběh či historka. Půjde-li o předmět alespoň trochu v duchu velkého Járy, jeho zařazení do sbírky nebude určitě nic bránit.

Všechny předměty splňující podmínky účasti budou prezentovány na těchto webových stránkách. Vynálezy a artefakty vybrané pány porotci vystavíme v Národním muzeu na podzim tohoto roku.

Věříme, že nejnápaditější vynálezy se budou moci natrvalo přiřadit k odkazu Járy Cimrmana.


» Podmínky účasti «

Jaké exponáty chceme veřejnosti představit?

Vynálezy mají být především inteligentně humorné a humanistické v duchu „vynálezce“ Járy Cimrmana. Do sbírky rozhodně nebude zařazeno nic hrubého, sprostého nebo urážlivého.

Jak uvedl Zdeněk Svěrák při loňském vyhlášení sbírky: „Zdůraznil jsem tu však, jaký byl Jára vynálezce. Že tyto předměty musí lidem sloužit. Nesmí to být věci, které jim škodí. Jsme zvědaví, kolik se jich sejde a budeme exponáty přísně prosívat.“

Porota také ocení, když vezmete v úvahu dobu, kdy Jára žil, a způsob, jakým myslel. Inspiraci třeba najdete i přímo doma – když prohledáte půdu nebo probádáte zažloutlé rodinné archivy. Možná, že tam objevíte něco natolik znamenitého, že by se to náramně vyjímalo i v pozůstalosti samotného Járy Cimrmana.

Ohodnotíme i Váš literární talent...

Každý předmět musí být doprovázen textem „Příběh mého vynálezu (objevu, nálezu…)“. Jde nám o krátkou charakteristiku, která všem osvětlí, jak a proč vynález nebo objev vznikl, případně kde a za jakých okolností jste artefakt nalezli. Žádáme Vás o vkládání stručných textů v rozsahu několika vět až jedné stránky. Nezapomínejte, že velký význam má už samotný název, který pro vynález zvolíte.

A případně též multimediální kreativitu

Jelikož jsme od Cimrmanových dob přece jen (alespoň technicky) trochu pokročili, nabízí Vám webová stránka sbírky ještě další možnosti: Svůj vynález můžete okomentovat v audionahrávce, a prostřednictvím YouTube je možné dokonce připojit videoklip. V něm můžete vynález představit přímo v akci, ukázat sebe samé v zápalu vynalézání nebo třeba zrekonstruovat situaci, která vedla k nenadálému objevu cimrmanovského předmětu.

Jak přidat vynález

Systém těchto stránek je natolik prostý, že používat jej mohou úspěšně i lidé na podstatně nižším stupni geniality, než jakým se vyznačoval nedostižný J. C.

Klikněte jednoduše na odkaz „Přidat vynález“ a do příslušných polí napište nebo vložte název, anotaci a popis vynálezu. Text „Příběh mého vynálezu“ by se měl octnout v poli Popis. Dále připojíte fotografii předmětu a nepovinně můžete přidat i zvuk nebo video. Videa je nutno nejprve umístit na server YouTube – na stránky sbírky se vkládá pouze odkaz. Nakonec klepnete na tlačítko „Vložit“ a Váš vynález se objeví na skrytém seznamu nových vynálezů. Jakmile se přesvědčíme, že neporušuje pravidla, bude prezentován široké veřejnosti – tedy každému, kdo na našich stránkách klikne na odkaz „Sbírka vynálezů“.

Tým Oslav Prahy přeje všem vynálezcům a objevitelům hodně štěstí!


» Proč se sbírka koná v rámci Oslav Prahy? «

Příběh Sbírky odkazů Járy Cimrmana úzce souvisí s důvodem realizace Oslav Prahy. Přejeme si, aby z Oslav vznikla tradice, která nám dovolí alespoň několik dní slavit to dobré, na čem naše republika vyrostla. Oslavy nám tak umožní připomenout si každý rok hodnoty naší země, odkaz našich předků a úspěchy našich současníků.

Bez ohledu na to, kdy se budou konat samotné Oslavy, poděkujeme každoročně v rámci samostatného projektu osobnostem, které svým dílem a přístupem k životu obohatily život náš.

Letos tedy vzdáme hold pánům Ladislavu Smoljakovi a Zdeňku Svěrákovi, tvůrcům Járy Cimrmana, osobnosti, kterou jsme si chtěli zvolit za největšího Čecha.

My snílci, badatelé, vizionáři budeme Vám, pane Ladislave Smoljaku a pane Zdeňku Svěráku, děkovat poněkud netradičně, a to svými vynálezy a literárními texty. Budeme Vám v našich pracích zasílat to, co jste se v nás snažili probudit: tvůrčí talent, schopnost empatie, schopnost snít, tvořit, radovat se a především mít rádi naši zem.

Sbírka odkazů Járy Cimrmana byla slavnostně vyhlášena během 1. ročníku Oslav Prahy, a to přímo v Národním muzeu za účasti více než 2 500 návštěvníků, a především pánů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. V rámci 2. ročníku Oslav sbírka startuje naostro, a oslovujeme tedy všechny skryté vynálezce, kteří dřímají v české veřejnosti, aby se Járou nechali inspirovat a nezdráhali se své exponáty do sbírky přihlásit.

© Copyright 2010 NedomYsleno ČR, Všechna práva vyhrazena. | Webové stránky od AiVision s.r.o.
Počítadlo.cz